კომერციული ბანკების მიერ დასაკუთრებული ქონების ღირებულებით თიბისი ბანკი ლიდერობს

ქვეყანაში მოქმედი კომერციული ბანკების მიერ დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონების ღირებულებით თიბისი ბანკი ლიდერობს. როგორც სებ-ის საიტზე განთავსებული მონაცემებიდან ირკვევა, 2022 წლის I კვარტლის მდგომარეობით თიბისი ბანკი 145 444 985 ლარის დასაკუთრებულ ქონებას ფლობს, საქართველოს ბანკი კი 94 859 602 ლარის. მესამე პოზიციაზე ვითიბი ბანკი ჯორჯია – 19 261 987 ლარით.

2022 წლის I კვარტალის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების ანგარიშზე ჯამში 301 850 426 ლარის ღირებულების უძრავი და მოძრავი ქონებაა დასაკუთრებული.

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 22 ივნისის N92/04 ბრძანებით დამტკიცებული “კომერციული ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნების წესით” დადგენილი კომერციული ბანკების პილარ 3-ის კვარტალური ანგარიშგებების მიხედვით, კომერციული ბანკების მიერ დასაკუთრებული ქონების მოცულობა ასე გამოიყურება:

 • თიბისი ბანკი – 145 444 985 ლარი,
 • საქართველოს ბანკი – 94 859 602 ლარი,
 • ვითიბი ბანკი ჯორჯია – 19 261 987 ლარი,
 • ქართუ ბანკი – 15 975 500 ლარი,
 • ბაზის ბანკი – 11 115 940 ლარი,
 • ხალიკ ბანკი საქართველო – 7 828 664 ლარი,
 • სილქ როუდ ბანკი – 229 858 ლარი,
 • კრედო ბანკი – 1 974 350 ლარი,
 • ტერაბანკი – 3 854 056 ლარი,
 • ლიბერთი ბანკი – 162 038 ლარი,
 • ზირაათ ბანკი საქართველო – 28 500 ლარი,
 • პროკრედიტ ბანკი – 147 120 ლარი,
 • იშ ბანკი საქართველო – 735 525 ლარი,
 • პაშა ბანკი საქართველო – 232 301 ლარი.

შემთხვევითი სიახლე

ლიბერთიმ საერთაშორისო კონფერენციაზე ,,თანამშრომლობა შედეგებისთვის“ ინოვაციური პროექტის – ,,ტელეკლინიკა MyDoc,, კონცეფცია წარადგინა

ლიბერთის მხარდაჭერით , საქართველოს გაეროს ასოციაციაციისა და გაეროს ასოციაციების მსოფლიო ფედერაციის ორგანიზებით ჩატარდა კონფერენცია “Partnerships …