ბანკები

წმინდა უცხოურმა პირდაპირმა ინვესტიციებმა, I კვარტალში 451.1 მლნ დოლარი შეადგინა, რაც კვარტალური მშპ-ს 9.8%-ია

2022 წლის პირველ კვარტალში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა 598.4 მლნ აშშ …

სრულად წაკითხვა »

ფინანსური ინსტიტუტების მიერ ანგარიშგების ეფექტიანად წარმოებისთვის სებ-ი მაკროეკონომიკურ საპროგნოზო სცენარებს აქვეყნებს

საქართველოს ეროვნული ბანკი ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის, ფასს 9-ის, მიზნებისთვის …

სრულად წაკითხვა »