კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, ადმინისტრაციული უწყების მხრიდან, შესაძლო დარღვევის ფაქტზე მოკვლევა დაიწყო

საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრის მიერ, სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე, საქმის მოკვლევა დაიწყო.

თემა ეხება – ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრის მოწყობასა და აკრედიტაციის მისაღებად საჭირო სამართლებრივი პროცედურების განხორციელებაზე გაცემული უარის კონკურენციის კანონმდებლობასთან შესაბამისობას.

მოკვლევის ფარგლებში, სააგენტო აგრეთვე განახორციელებს – „საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ცენტრების ასოციაციის“ მიერ, ანალოგიურ საკითხებთან დაკავშირებით, სააგენტოში წარმოდგენილ განცხადებებში მითითებული ფაქტებისა და გარემოებების შესწავლას.

სააგენტო გადაწყვეტილებას იღებს მოკვლევის დაწყებიდან 6 თვის ვადაში. საკითხის მნიშვნელობისა და სირთულის გათვალისწინებით, შესაძლოა საქმის შესწავლა 18 თვემდე გაგრძელდეს.

ამ დროისთვის, მიმდინარე რეჟიმშია 2 საქმის მოკვლევის პროცესი – სათარჯიმნო სექტორში – დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების და შეთანხმებული ქმედების გამოვლენის მიმართულებით და სადაზღვევო/ჰოსპიტალურ სექტორში – არასამართლიანი სავაჭრო პირობების დადგენის ფაქტზე. შესწავლის პროცესშია 2 დაგეგმილი კონცენტრაცია და 1 ბაზრის მონიტორინგი. 2021 წელს, სააგენტომ 5 მოკვლევის საქმე და 1 ბაზრის მონიტორინგი დაასრულა, 3 კონცენტრაციაზე გაიცა თანხმობა.

შემთხვევითი სიახლე

ირაკლი ლექვინაძემ მცირე და საშუალო მეწარმეთა ევროპულ კონგრესში მიიღო მონაწილება

პოლონეთის მცირე და საშუალო მეწარმეთა ომბუდსმენის მოწვევით კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ირაკლი ლექვინაძემ და საქართველოს …