Daily Archives: 11/04/2020

ბიზნეს კვლევების სახლმა და ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებმა მასპინძლობის ინდუსტრიის გამოწვევების დაძლევის გზებზე იმსჯელეს

COVID-19-ის პანდემიის შედეგად მასპინძლობის ინდუსტრიის წინაშე წამოჭრილ გამოწვევებისა და მისი …

სრულად წაკითხვა »