ხშირად სარგებლობთ ონლაინ შესყიდვებით?

თუ ხართ ონლაინ ვაჭრობით დაკავებული პირი/ორგანიზაცია ან მომხმარებელი, რომელიც ხშირად სარგებლობს ონლაინ შესყიდვებით – ეს სახელმძღვანელო თქვენთვისაა!
🛍️COVID-19-ით გამოწვეული პანდემიის პირობებში ციფრული ეკონომიკა და ონლაინ ვაჭრობა კიდევ უფრო განვითარდა. შესაბამისად, გაიზარდა ონლაინ ვაჭრობის პროცესში მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების არაკანონიერად დამუშავების რისკები.
📚 გაეცანით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადებულ რეკომენდაციას – ონლაინ ვაჭრობის პროცესში პერსონალური მონაცემების დამუშავების თაობაზე.
📙📘 რეკომენდაცია ეფუძნება ეროვნულ კანონდებლობას და ევროპულ სტანდარტებს. ასევე, მასში გათვალისწინებულია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საუკეთესო პრაქტიკა, სავაჭრო ორგანიზაციების წერილობითი გამოკითხვებისა და სამიზნე აუდიტორიასთან განხორციელებული ინტერვიუების შედეგები.
📚 რეკომენდაცია მომზადდდა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის (GGI) პროექტის მხარდაჭერითა და საკონსულტაციო კომპანია შპს „იუაი“-სთან თანამშრომლობით. USAID Good Governance Initiative in Georgia – GGI EY Georgia

შემთხვევითი სიახლე

ენერგეტიკული გაერთიანებების შესახებ საინფორმაციო პორტალი განახლდა

ბოლო პერიოდში სულ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა გარემოს დაცვას, კლიმატის ცვლილებას და მდგრად განვითარებას. აღნიშნული …