ტურიზმის აღდგენის დინამიკა – 2022 წლის სექტემბერი

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია სექტემბრის სტატისტიკურ მონაცემებს
აქვეყნებს. 2022  წლის სექტემბერში საქართველოში 636,235 საერთაშორისო
მოგზაურის ვიზიტი შედგა,  ზრდა 2021  წლის სექტემბერთან შედარებით +157.5%-
ია, 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საერთაშორისო მოგზაურთა
ვიზიტები 69.4%-ით აღდგა.
ტურისტული ვიზიტების აღდგენის დინამიკა როგორც სექტემბერში, ასევე
მიმდინარე წლის 9 თვეში მნიშვნელოვნად გაზრდილია.
2022 წლის სექტემბერში საქართველოში 452,155 საერთაშორისო ტურისტული
ვიზიტი შედგა, ზრდა 2021 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით +115.7%-ს
შეადგენს. 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საერთაშორისო
ტურისტული ვიზიტების 83.8% აღდგენილია.
2022 წლის იანვარი-სექტემბრის პერიოდში 3,892,605 საერთაშორისო მოგზაურის
ვიზიტი შედგა, 2021 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ზრდა +199.1%-ს
შეადგენს. 2019 წლის 9 თვის მონაცემებთან შედარებით კი საერთაშორისო
მოგზაურთა ვიზიტების აღდგენის მაჩვენებელი 53.8%-ია.
2022 წლის 9 თვეში საქართველოში 2,704,133 საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტი
შედგა, 2021 წლის იანვარი-სექტემბრის პერიოდთან შედარებით ზრდა +147.5%-ია.
2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საერთაშორისო ტურისტული
ვიზიტების აღდგენის მაჩვენებელი 67.8%-ს შეადგენს.
საერთაშორისო მოგზაურებისა და  საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტების
რაოდენობა  გამოითვლება მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის რეკომენდაციით
შემუშავებული მეთოდოლოგიის მიხედვით და მოიცავს უკვე განხორციელებულ და
დასრულებულ ვიზიტებს.

შემთხვევითი სიახლე

მომხმარებლის უფლებების დაცვის II საერთაშორისო კვირეულის ფარგლებში ქუთაისში შეხვედრა გაიმართა

14 მარტს, 14:00 საათზე ქუთაისში, 6 მარეგულირებელი უწყების მიერ ორგანიზებულ მომხმარებლის უფლებების დაცვის II საერთაშორისო …