სემეკმა განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიის წარმოშობის სერტიფიკატის გაცემის მიზნით რეესტრის წარმოების წესში ცვლილებები შეიტანა

სემეკმა განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიის წარმოშობის სერტიფიკატის გაცემის მიზნით რეესტრის წარმოების წესში ცვლილებები შეიტანა.
➡️წესის მიზანია დაცული იყოს სერტიფიკატების წარმოშობის ნამდვილობა.
💬წესის შესაბამისად, განისაზღვრა რეესტრში რეგისტრაციის, ელექტროენერგიის წარმოშობის სერტიფიკატების მწარმოებლებზე გაცემის, სხვა პირზე სერტიფიკატის გადაცემის და მისი გაუქმების წესი.
📍 წარმოშობის სერტიფიკატები კანონმდებლობით გათვალისწინებული ერთადერთი მექანიზმია, რომელიც საშუალებას აძლევს მიმწოდებლებს და მსხვილ მომხმარებლებს ენერგიის საბოლოო მოხმარებაში დაადასტურონ განახლებადი ენერგიის წილი. განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიის წარმოშობის სერტიფიკატის გაცემის წესი ეფუძნება ევროპულ ენერგო რეგულაციებს.

შემთხვევითი სიახლე

სებ-ი ციფრული ლარის პროექტის შემდეგ ეტაპზე გადადის და ტექნიკური პარტნიორი კომპანიების მოწვევას ასრულებს

ახალი ფინანსური ტექნოლოგიების გამოყენების ხელშეწყობის, საგადახდო სისტემის ეფექტიანობის გაზრდისა და ფინანსური ჩართულობის გაუმჯობესების მიზნით, საქართველოს …