სემეკმა განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიის წარმოშობის სერტიფიკატის გაცემის მიზნით რეესტრის წარმოების წესში ცვლილებები შეიტანა

სემეკმა განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიის წარმოშობის სერტიფიკატის გაცემის მიზნით რეესტრის წარმოების წესში ცვლილებები შეიტანა.
➡️წესის მიზანია დაცული იყოს სერტიფიკატების წარმოშობის ნამდვილობა.
💬წესის შესაბამისად, განისაზღვრა რეესტრში რეგისტრაციის, ელექტროენერგიის წარმოშობის სერტიფიკატების მწარმოებლებზე გაცემის, სხვა პირზე სერტიფიკატის გადაცემის და მისი გაუქმების წესი.
📍 წარმოშობის სერტიფიკატები კანონმდებლობით გათვალისწინებული ერთადერთი მექანიზმია, რომელიც საშუალებას აძლევს მიმწოდებლებს და მსხვილ მომხმარებლებს ენერგიის საბოლოო მოხმარებაში დაადასტურონ განახლებადი ენერგიის წილი. განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიის წარმოშობის სერტიფიკატის გაცემის წესი ეფუძნება ევროპულ ენერგო რეგულაციებს.

შემთხვევითი სიახლე

სემეკსა და სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს შორის მემორანდუმი გაფორმდა

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასა (სემეკი) და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს შორის მემორანდუმი …