სემეკი იწვევს დაინტერესებულ პირებს საირიგაციო წყლის მიწოდების წესების შესახებ მოსაზრებების წარსადგენად

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში (სემეკ) მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება საირიგაციო წყლის მიწოდების წესებზე. წესებით დარეგულირდება მიმწოდებლის მიერ საირიგაციო სისტემიდან გარანტირებული და საპროგნოზო წყლის მიწოდების, მის მიღებასთან დაკავშირებული მომსახურების პირობები და პროცედურები.

სემეკი იწვევს დაინტერესებულ პირებს წესებთან დაკავშირებით კომისიაში წარადგინონ მოსაზრებები.

მოსაზრებების წარდგენის ბოლო ვადაა მიმდინარე წლის 17 აგვისტო.  მოსაზრებების წარდგენა შესაძლებელია სემეკში – ა. მიცკევიჩის N19 ან შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: mail@gnerc.org

საირიგაციო წყლის მიწოდების წესების პროექტი გამოქვეყნებულია სემეკის ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის: https://gnerc.org/ge/public-information/sadjaro-tsarmoeba/mimdinare-sadjaro-tsarmoebebi/sadjaro-administratsiuli-tsarmoeba/125849

შემთხვევითი სიახლე

ზუგდიდის საჯარო სკოლის მოსწავლეებს კლიმატის ცვლილებისა და ჰაერის დაბინძურების პრობლემების გადაჭრის შესახებ ტრენინგები ჩაუტარდათ

გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მხარდაჭერით, სემეკთან არსებულ ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრში მიმდინარე პროექტის ფარგლებში, ქ. ზუგდიდის …