მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში ბათუმის მერია ახალ ღონისძიებას ახორციელებს

მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში ბათუმის მერია ახალ ღონისძიებას ახორციელებს, რაც გულისხმობს ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა ყოველთვიურ უზრუნველყოფას მედიკამენტ ლევეტირაცეტამით (ეპიქსს 1000 მგ.).

პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ ეპილეფსიით დაავადებულ ასაკით პენსიონერებს, 100 000-ამდე სარეიტინგო ქულის მქონე, შშმ და 18 წლამდე ასაკის პირებს. პროგრამაში მონაწილეობისთვის მერიაში ან მერიის სერვისცენტრებში უნდა წარადგინოთ განცხადება და შემდეგი დოკუმენტაცია:

• პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა,

• ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ – ფორმა IV-100/ა,

• სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირების ან სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურს ცხელ ხაზს: 0 800 000 810 – 1.

შემთხვევითი სიახლე

ჩაერთე Mastercard-ის ფინანსური განათლების პროგრამაში – რეგისტრაცია 30 იანვარს სრულდება

თუ გსურს, ისწავლო  პირადი ფინანსების მართვა ეფექტურად, მიიღო დამოუკიდებელი ფინანსური გადაწყვეტილებები  და დაიწყო სვლა მომავალი …