იმპორტის ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა, წლიურ ჭრილში კი შემცირდა

იმპორტის ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.8 პროცენტით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით სახეზე გვაქვს ინდექსის 13.2 პროცენტიანი კლება.
წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით ფასები 13.8 პროცენტით შემცირდა სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქციის ჯგუფზე. დამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციაზე ფასების 13.4 პროცენტიანი კლება ფიქსირდება, ხოლო ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლისა და კონდიცირებული ჰაერის ჯგუფზე – ფასების 87.1 პროცენტიანი კლება. რაც შეეხება წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ნარჩენების მართვით და რეკულტივირებით მომსახურების ჯგუფს, სახეზე გვაქვს ფასების 21.1 პროცენტიანი ზრდა.

სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ჯამური ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.05 პროცენტით. აღნიშნულ პერიოდში სხვა სატელეკომუნიკაციო მომსახურების ჯგუფზე ფასები გაიზარდა 1.3 პროცენტით.
წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით ჯამური ინდექსი გაიზარდა 2.3 პროცენტით.
აღნიშნულ პერიოდში სადენიან სატელეკომუნიკაციო მომსახურებაზე ფასები გაიზარდა 3.6 პროცენტით, ხოლო სხვა სატელეკომუნიკაციო მომსახურებაზე ფასები შემცირდა 0.3 პროცენტით.

შემთხვევითი სიახლე

სემეკის წარმომადგენელმა თეიმურაზ იზორიამ პროექტში International Visitor Leadership Program მონაწილეობა მიიღო

სემეკის წარმომადგენელმა თეიმურაზ იზორიამ მონაწილეობა მიიღო აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებულ პროგრამაში – International Visitor …