2021 წელს ვიზიტების 46.9% განხორციელდა მეგობრების/ ნათესავების მონახულების მიზნით – შიდა ტურიზმის კვლევა

2021 წელს, საქართველოს ტერიტორიაზე 15 წლის და უფროსი ასაკის ადგილობრივი ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა 1 245.1 ათასით განისაზღვრა, რომელთა მიერ ქვეყნის ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების საშუალო თვიურმა რაოდენობამ 1 412.0 ათასი ერთეული შეადგინა. აღნიშნულ პერიოდში ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა 36.7 პროცენტით მეტია 2020 წლის შესაბამის მონაცემზე.

“საქსტატის” ინფორმაციით, 2021 წელს საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ტურისტული ტიპის ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობა 662.6 ათასით განისაზღვრა, რაც 37.9 პროცენტით მეტია წინა წლის მაჩვენებელზე.

2021 წელს ვიზიტორების 38.4 პროცენტი მიეკუთვნებოდა 31-50 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიას. ამასთან, ქალების რაოდენობა ვიზიტორების ჯამური რაოდენობის 53.7 პროცენტს შეადგენდა.

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, ვიზიტორების 43.9 პროცენტი ქ. თბილისის მაცხოვრებელია, 11.5 პროცენტი მოდის ქვემო ქართლის რეგიონზე, 11.3 პროცენტი – იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონზე, ხოლო დანარჩენი რეგიონები სტრუქტურაში შედარებით დაბალი წილით არის წარმოდგენილი.

2021 წელს ვიზიტების უმრავლესობა (46.9 პროცენტი) განხორციელდა მეგობრების/ ნათესავების მონახულების მიზნით.

საანგარიშო პეროდში ყველაზე მეტი ვიზიტი განხორციელდა ქ. თბილისში (საშუალოდ 300.1 ათასი ვიზიტი თვეში) და იმერეთის რეგიონში (საშუალოდ 241.9 ათასი ვიზიტი თვეში).

2021 წელს განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თვიური ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 226.0 მილიონი ლარით. აღნიშნული მაჩვენებელი 53.6 პროცენტით მეტია გასული წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. ამასთან, ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაზრდილია 13.1 პროცენტით და 160.1 ლარს უტოლდება.

 

შემთხვევითი სიახლე

ლევან დავითაშვილი – თურქმენეთთან ეკონომიკური კომისიის სხდომაზე განსაკუთრებული ყურადღება მივანიჭეთ თანამშრომლობას ტრანსპორტისა და ენერგეტიკის სფეროებში

ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა და თურქმენეთის ვაჭრობისა და საგარეო – ეკონომიკურ …