2021 წლის IV კვარტალის მონაცემებით, დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 39.5% მსხვილ ბიზნესზე მოდის

ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 2021 წლის IV კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 36.6 პროცენტით გაიზარდა და 43.8 მილიარდი ლარი შეადგინა. “საქსტატის” ინფორმაციით, ზრდის ტენდენციით ხასიათდება ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც.

2021 წლის IV კვარტალში მისი მოცულობა 16.2 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 31.1 პროცენტით მეტია.

2021 წლის IV კვარტალში მთლიანი ბრუნვის 61.2 პროცენტი მოდის მსხვილ ბიზნესზე, 18.4 პროცენტი – საშუალოზე, ხოლო 20.4 პროცენტი – მცირე ბიზნესზე ნაწილდება. მცირედით განსხვავებული მდგომარეობაა პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში: მსხვილ ბიზნესზე მოდის პროდუქციის გამოშვების 42.1 პროცენტი, საშუალოზე – 27.4 პროცენტი, ხოლო მცირე ბიზნესზე – 30.5 პროცენტი.

საწარმოთა მიერ განხორციელებულმა საქონლისა და მომსახურების მთლიანმა ყიდვებმა 2021 წლის IV კვარტალში 25.0 მლრდ. ლარი (გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 38.4 პროცენტით მეტი), ხოლო გადასაყიდად განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების ყიდვებმა – 15.2 მლრდ. ლარი შეადგინა (გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 38.6 პროცენტით მეტი). 2021 წლის IV კვარტალში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 693.4 ათასი კაცით განისაზღვრა, რაც გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 8.1 პროცენტით მეტია. დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობიდან 42.7 პროცენტი ქალია, ხოლო 57.3 პროცენტი – კაცი.

დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 39.5 პროცენტი მსხვილ ბიზნესზე მოდის, 22.5 პროცენტი – საშუალოზე, ხოლო დარჩენილი 38.0 პროცენტი – მცირე ბიზნესზე. დაქირავებულთა მთლიანმა რაოდენობამ 664.0 ათასი კაცი შეადგინა (გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით – 9.0 პროცენტით მეტი). საწარმოთა მთლიანი დანახარჯები პერსონალზე – 3 255.7 მლნ. ლარით განისაზღვრა (გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 23.4 პროცენტით მეტი).

2021 წლის IV კვარტალში საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში 1 597.8 ლარს გაუტოლდა (გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 180.9 ლარით), მათ შორის ქალების ხელფასმა შეადგინა – 1 242.6 ლარი (გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით გაიზარდა 172.5 ლარით). საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი შემდეგნაირია:

⦁ მსხვილი ბიზნესი – 1 666.9 ლარი

⦁ საშუალო ბიზნესი – 1 883.3 ლარი

⦁ მცირე ბიზნესი – 1 328.1 ლარი

2021 წლის IV კვარტალში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის სტრუქტურაში ყველაზე მაღალი წილი – 36.2 პროცენტი მოდის ვაჭრობის დარგზე (ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტის ჩათვლით). მეორე ადგილზეა ხელოვნება, გართობა და დასვენება 32.3 პროცენტიანი წილით, შემდეგ მოდის დამამუშავებელი მრეწველობა – 9.9 პროცენტიანი წილით, მშენებლობა – 5.9 პროცენტიანი წილით, ტრანსპორტი და დასაწყობება – 4.6 პროცენტიანი წილით, ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება – 3.4 პროცენტიანი წილით, ხოლო დარჩენილი 7.8 პროცენტი კი სხვა დარგებზე ნაწილდება:

2021 წლის IV კვარტალში ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვებაში პირველ და მეორე ადგილებს იკავებს დამამუშავებელი მრეწველობა (24.4 პროცენტი) და ვაჭრობა (18.8 პროცენტი), შემდეგ მოდის მშენებლობა (17.3 პროცენტი) და ტრანსპორტი და დასაწყობება – 8.9 პროცენტიანი წილით, ხოლო დანარჩენ დარგებს სტრუქტურაში 30.5 პროცენტიანი წილი უჭირავს.

2021 წლის IV კვარტალში დასაქმებულთა რაოდენობის მიხედვით ბიზნეს სექტორში ვაჭრობის (საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი), დამამუშავებელი მრეწველობისა და ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების საქმიანობების დარგები ლიდერობენ (შესაბამისად 27.0 პროცენტი, 12.6 პროცენტი და 10.6 პროცენტიანი წილებით). თუმცა სტრუქტურაში მნიშვნელოვანი წილი მოდის მშენებლობის (9.2 პროცენტი), ტრანსპორტისა და დასაწყობების (8.0 პროცენტი) და განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობების დარგის საწარმოებზეც (4.9 პროცენტი).

 

შემთხვევითი სიახლე

მარტვილში საოჯახო სასტუმრო იხსნება

საქართველოს ბანკი მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას განაგრძობს. ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით მარტვილში საოჯახო სასტუმრო იხსნება. …