სემეკმა ტარიფები უცვლელი დატოვა

სემეკმა 30 აგვისტოს საჯარო სხდომაზე განიხილა საკითხები “ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ” დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის მიზნით, რომელიც შეეხებოდა შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანიისა“ და სს “ეპ ჯორჯია მიწოდებისთვის”ელექტროენერგიის ტარიფების დაადგენას.
📊ასევე, კომისიამ განიხილა საკითხები შპს „მტკვარი ენერჯისთვის“ და შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციისთვის“ საჯარო მომსახურების გაწევის ვალდებულების ფარგლებში შესაბამისი საფასურის დადგენის შესახებ.
📍კომისიის გადაწყვეტილებით, ტარიფები უცვლელი დარჩა.
⏩გარდა ამისა, კომისიის გადაწყვეტილებით დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ელექტროენერგიის გადამცემი ქსელის წესების“ შესახებ კომისიის გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის მიზნით. კომისიაში წინადადებების წარმოდგენის ბოლო ვადად განისაზღვრა 2022 წლის 30 დეკემბერი, ხოლო აქტის გამოცემის ვადად – 2023 წლის 1 მარტი.

შემთხვევითი სიახლე

სემეკში წარსადგენი განცხადებების ჩაბარება იუსტიციის სახლშია შესაძლებელი

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიისა (სემეკ) და იუსტიციის სახლის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში კიდევ …