სახელმწიფო პროგრამაში “აწარმოე საქართველოში“ რამდდნიმე ცვლილება განხორციელდა

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, სახელმწიფო პროგრამაში -„აწარმოე საქართველოში“, საკრედიტო-საგარანტიო სქემის, ინდუსტრიული, მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის, სასტუმროს ინდუსტრიის, ექსპორტის ხელშეწყობის მიმართულებით რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება განხორციელდება.

მიკრო და მცირე მეწარმეობის საგრანტო ხელშეწყობის მიმართულებაში, მომავალი წლიდან პრიორიტეტი მიენიჭება შშმ პირთა მიერ ბიზნესის წამოწყება/გაფართოებასა და ასევე ახალგაზრდა მეწარმე სუბიექტის მიერ ბიზნესის წამოწყება/გაფართოებას; ამავე მიმართულებაში, ევროკავშირის დახმარებით, განისაზღვრება საპილოტე რეგიონები – იმერეთი, კახეთი, გურია, რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი და გაიზრდება ბენეფიციარებისთვის გასაცემი გრანტების მოცულობაც – საპილოტე რეგიონებში ეს იქნება 40 000 ლარი, ხოლო სხვა რეგიონებში – 30 000 ლარი.

გარდა ამისა, პროგრამას „აწარმოე საქართველოში“ დაემატება ექსპორტის ტექნიკური დახმარების ნაწილი, რომელიც მოიცავს 3 კომპონენტს – პროდუქტის ლიცენზირება/სერტიფიცირება, მიმართულება დაფინანსდება 20 000 ლარით; მეორე – ბრენდინგი და პროდუქციის შეფუთვა – დაფინანსდება 20 000 ლარით; მესამე – საერთაშორისო გაყიდვების სტიმულირება – დაფინანსების ოდენობა 10 000 ევროს ექვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში;

ასევე, ერთი წლით გახანგრძლივდება პროგრამის უნივერსალურ, ინდუსტრიულ ნაწილში განაცხადების მიღების ვადა; ამ კომპონენტში შესაძლებელი გახდება საინვესტიციო ფონდების მონაწილეობაც ანუ მათაც მიეცემათ შესაძლებლობა გასცენ სუბსიდირებული სესხი; სასტუმროს მინიმალური, სავალდებულო ნომრების რაოდენობა განახევრდება და ათის ნაცვლად იქნება ხუთი.

„სასტუმროს და ბალნეოლოგიური კურორტების ინდუსტრიის“ მონაწილე ბენეფიციარებს, რომლებსაც წარმოების დაწყების ვადა ეწურებათ მიმდინარე წლის ბოლოს, პანდემიის გათვალისწინებით, ოპერირების დაწყების ვალდებულება გადაუვადდებათ ერთი წლით. ასევე გახანგრძლივდება კინოინდუსტრიის ხელშეწყობის კომპონენტში მონაწილეობის მსურველთა განაცხადების მიღების ვადა 2022 წლის 3 იანვრიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით. ამავე პერიოდით გაგრძელდება „საკრედიტო საგარანტიო სქემით“ სარგებლობის ვადაც.

შემთხვევითი სიახლე

“ზარაფხანა”-ს მიერ სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილ ახალ დიზაინზე „ჭადრაკი“ საქპატენტმა დადებითი გადაწყვეტილება გამოიტანა

„ზარაფხანა“-ს მიერ სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილ ახალ დიზაინზე „ჭადრაკი“ საქპატენტმა დადებითი გადაწყვეტილება გამოიტანა 2018 წლიდან დღემდე, კომპანია …