საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 37.9%-ით გაიზარდა

აქედან ექსპორტი 1 171.8 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (43.3 პროცენტით გაიზარდა), ხოლო იმპორტი 2 693.2 მლნ. აშშ დოლარს (35.7 პროცენტით მეტია). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა, 2022 წლის იანვარ-მარტში, 1 521.4 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 39.4 პროცენტია.

2022 წლის იანვარ-მარტში ათი უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან იმპორტში 65.1 პროცენტი შეადგინა. პირველ სამეულში შედის: თურქეთი (463.2 მლნ. აშშ დოლარი), რუსეთი (273.5 მლნ. აშშ დოლარი) და ჩინეთი (241.9 მლნ. აშშ დოლარი).

2022 წლის იანვარ-მარტში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 68.4 პროცენტი შეადგინა. ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან: თურქეთი (562.4 მლნ. აშშ დოლარი), ჩინეთი (461.9 მლნ. აშშ დოლარი) და რუსეთი (383.3 მლნ. აშშ დოლარი).

2022 წლის იანვარ-მარტში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა 271.1 მლნ. აშშ დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 23.1 პროცენტს შეადგენს. მეორე ადგილს იკავებს ფეროშენადნობები 160.1 მლნ. აშშ დოლარით (მთლიანი ექსპორტის 13.7 პროცენტი), ხოლო მესამე ადგილზეა მსუბუქი ავტომობილები 94.9 მლნ. აშშ დოლარით (8.1 პროცენტი).

უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2022 წლის იანვარ-მარტში წარმოდგენილი იყო ნავთობი და ნავთობპროდუქტების სახით, რომლის იმპორტმა 244.5 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი იმპორტის 9.1 პროცენტი შეადგინა. მეორე ადგილს სპილენძის მადნები და კონცენტრატები იკავებდა 222.5 მლნ. აშშ დოლარით (იმპორტის 8.3 პროცენტი), ხოლო მესამე ადგილზეა მსუბუქი ავტომობილები 211.1 მლნ. აშშ დოლარით (იმპორტის 7.8 პროცენტი).

შემთხვევითი სიახლე

რეალური ეკონომიკური ზრდა დაგეგმილია 5 %-ის ფარგლებში – ირაკლი ღარიბაშვილი 

რაც შეეხება 2023 წლის ბიუჯეტს, ამის თაობაზე მინდა ჩვენს საზოგადოებას ინფორმაცია მივაწოდო. მოკლედ გეტყვით, რომ …