თქვენც ამჩნევთ მსგავსებას ამ ორ სასაქონლო ნიშანს შორის?

საქპატენტთან არსებულ სააპელაციო პალატაში დასრულდა დავა Coca-Cola vs Cacaolat, მსოფლიოში საყოველთაოდ ცნობილი „კოკა-კოლას“ მწარმოებელი, ამერიკული კომპანია The Coca-Cola Company-ს სასარგებლოდ.
🔴კომპანიამ გაასაჩივრა საქპატენტის მიერ კომპანია GRUPO CACAOLAT-ის სასაქონლო ნიშნის Cacaolat-ის რეგისტრაციის თაობაზე გამოტანილი დადებითი გადაწყვეტილება. The Coca-Cola Company-მ დაასაბუთა, რომ საქართველოში მისი სასაქონლო ნიშანი საყოველთაოდ ცნობილია, აქვს კარგი რეპუტაცია და სადავო ნიშნის გამოყენება ესპანურ კომპანიას დაუმსახურებლად შეუქმნიდა ხელსაყრელ პირობებს, კოკა-კოლას სასაქონლო ნიშნის რეპუტაციას კი ზიანს მიაყენებდა.
👉საქმის განხილვისას სააპელაციო პალატის კოლეგიამ დაადგინა, რომ ნიშნებს შორის არსებობს ვიზუალური და ფონეტიკური მსგავსებები, რაც საყოველთაოდ ცნობილობის გათვალისწინებით მათ შორის აღრევას გამოიწვევდა. გარდა ამისა, კოლეგიის გადაწყვეტილებით ნიშანი Cacaolat-ი, მომხმარებელს ადვილად მოაგონებს სასმელს კოკა-კოლა და დაადგენს კავშირს ამ ორ ნიშანს შორის. შესაბამისად, ესპანური კომპანიის სასაქონლო ნიშნის – cacaolat რეგისტრაცია გაუქმდა, Coca-Cola კი – აღიარებულ იქნა საყოველთაოდ ცნობილ ნიშნად.
➡სააპელაციო პალატის გადაწყვეტილების გასაცნობად გადადით შემდეგ ბმულზე: https://tinyurl.com/2p95np9r

შემთხვევითი სიახლე

საქართველოდან 18.2 ათასი ტონა თხილის ექსპორტი განხორციელდა

2021 წლის 1 აგვისტოდან 2022 წლის 16 იანვრის ჩათვლით  საქართველოდან 18.2 ათასი ტონა თხილის ექსპორტი …