საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა მცირდება

თბილისი (BPI) – 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა 3,723 მლნ-ია, წინა წელთან შედარებით 0.2%-ით ნაკლები. „საქსტატის“ მონაცემებით, 2018 წელს დაფიქსირდა დადებითი ბუნებრივი მატება (4 614) და უარყოფითი მიგრაციული სალდო (-10 783).

2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, საქართველოს მოსახლეობის 58.7% ცხოვრობდა ქალაქებში, მათგან მესამედი თბილისში ცხოვრობს.

0-14 წლის მოსახლეობის წილი მთელ მოსახლეობაში 20.3%-ია, შრომისუნარიან ასაკში მყოფი მოსახლეობის წილი (15-64 წლის ასაკობრივი ჯგუფი) − 64.9-ს, 65 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის წილი 14.8%-ია.

მამაკაცების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით უცვლელია და 1 790.9 ათასი შეადგინა, ხოლო  ქალების რიცხოვნობა შემცირდა 0.3%-ით და 1 932.6 ათასით განისაზღვრა. საქართველოს მოსახლეობის 48% მამაკაცი, 52 პროცენტი – ქალია. 2018 წელს სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას შეადგენდა 74.0 წელს, მათ შორის მამაკაცებისათვის 69.7 წელს, ხოლო ქალებისათვის – 78.2 წელს. 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, საქართველოს მოსახლეობის მედიანური ასაკი 37 წელია.

შემთხვევითი სიახლე

საწვავის იმპორტი მცირდება, უმსხვილესი იმპორტიორი ქვეყანა კი რუსეთია

თბილისი (BPI) – საქართველოში საწვავის იმპორტი მცირდება. 2019 წლის იანვარ-აგვისტოში ქვეყანაში 676,8 ათასი ტონა ბენზინისა …