საქართველოს დაცული ტერიტორიების ტყის ფონდის 32%-ზე ინვენტარიზაცია უკვე ჩატარებულია

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი დაცულ ტერიტორიებზე ხე-ტყის მოვლა-აღდგენა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვაა. სააგენტო მუდმივ რეჟიმში ახორციელებს ტყის ინვენტარიზაციას. დაცული ტერიტორიების ტყის ფონდის 32%-ზე ინვენტარიზაცია უკვე ჩატარებულია, რაც, ჯამში, 146 000 ჰექტარს მოიცავს.  პროცესი უწყვეტად მიმდინარეობს.

ტყის ინვენტარიზაცია წარმოადგენს საფუძველს ტყის მდგრადი მართვისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიების დასაგეგმად, ასევე,  გვაძლევს სრულყოფილ ინფორმაციას ტყეში არსებული რესურსის შესახებ.

მიმდინარე წელს, ინვენტარიზაცია და ტყის მართვის გეგმების შემუშავება 3 დაცულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს; ეს ტერიტორიებია: თეთრობის აღკვეთილი – 3 100 ჰექტარი, ალგეთის ეროვნული პარკი – 8 395 ჰექტარი და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები – 22 000 ჰექტარი.

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში ინვენტარიზაცია უკვე დასრულებულია 56 033  ჰექტარზე.

2022 წლის ბოლოსთვის, ტყის ინვენტარიზაცია ჩატარებული იქნება დაცული ტერიტორიების ტყის ფონდის, დაახლოებით, 200 000 ჰექტარზე, რაც თითქმის 44 % -ს შეადგენს.

ინვენტარიზაციის საფუძველზე, უკვე მომზადებული და დამტკიცებულია დაცული ტერიტორიების 7 ტყის მართვის გეგმა.

შემთხვევითი სიახლე

სეს-მ ხორცის გადამამუშავებელ ბიზნესოპერატორს საწარმოო პროცესი შეუჩერა

სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის საქალაქო სამსახურის ინსპექტირების ჯგუფებმა, მიღებული შეტყობინების საფუძველზე, შეამოწმეს ქალაქ თბილისში, დ. ჟღენტის 2 ნომერში მდებარე ხორცის გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც საქმიანობას ახორციელებდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს გვერდის ავლით, კანონმდებლობით დადგენილი აღიარების მინიჭების გარეშე. საწარმოში გამოვლინდა კრიტიკული  შეუსაბამობები, მათ შორის, სანიტარიულჰიგიენური ნორმების, სურსათის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის, ეტიკეტირებისა და მიკვლევადობის წესის დარღვევები. გარდა ამისა, ბიზნესოპერატორი საქმიანობდა ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე (65-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი). …