საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკით, მონეტარული პოლიტიკის პოზიცია ფასდება საპროცენტო განაკვეთით – კობა გვენეტაძე

საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკით, მონეტარული პოლიტიკის პოზიცია ფასდება საპროცენტო განაკვეთით, აცხადებს სებ-ის პრეზიდენტი. კობა გვენეტაძე ამბობს, რომ ხშირად ისმის კითხვები ფულის მასაზე.

“პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია, გავაანალიზოთ, თუ რა არის ფულის მასის ზრდის წყარო. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ როგორც ფისკალური სტიმულის ზომა, ასევე საბანკო დაკრედიტება. ორივე ფაქტორი ფულის მასის ზრდის წყაროს წარმოადგენს, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში. ცხადია, ბიუჯეტის მიერ უფრო ნაკლები ხარჯვის და/ან ეროვნული ბანკის მიერ სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენებით დაკრედიტების გაჩერების შემთხვევაში ფულის მასა უფრო მცირე მოცულობის იქნება, თუმცა, ასეთი პოლიტიკის გატარებით, ისედაც შემცირებული ერთობლივი მოთხოვნის პირობებში, 2020 წელს ეკონომიკური ვარდნა გაცილებით უფრო დიდი გვექნებოდა, ვიდრე -6.8%-ია.

ეკონომიკის ზრდასა და განვითარებასთან ერთად ფულის მასა ნომინალურად ყოველთვის გაიზრდება. თუმცა ფულის მასის ზრდის ტემპსა და გაცვლით კურსს შორის კავშირი, საუკეთესო შემთხვევაში, ცალსახა არ არის. მაგალითისთვის 2007-2008 წლებში, მიუხედავად ლარის გამყარებისა, ფულის მასა საშუალოდ 40%-ით იზრდებოდა, ხოლო 2015 წელს პირიქით – მიუხედავად ლარის გაუფასურებისა, ფულის მასა წლიურად 4%-ით შემცირდა. ამიტომ, მონეტარული პოლიტიკის ფულის მასის ზრდა-შემცირების დინამიკის მიხედვით შეფასება, შეცდომაში შემყვანი იქნება. ამიტომაც, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკით, მონეტარული პოლიტიკის პოზიცია ფასდება საპროცენტო განაკვეთით”, – განაცხადა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა, კობა გვენეტაძემ.

შემთხვევითი სიახლე

სეს-მ ხორცის გადამამუშავებელ ბიზნესოპერატორს საწარმოო პროცესი შეუჩერა

სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის საქალაქო სამსახურის ინსპექტირების ჯგუფებმა, მიღებული შეტყობინების საფუძველზე, შეამოწმეს ქალაქ თბილისში, დ. ჟღენტის 2 ნომერში მდებარე ხორცის გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც საქმიანობას ახორციელებდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს გვერდის ავლით, კანონმდებლობით დადგენილი აღიარების მინიჭების გარეშე. საწარმოში გამოვლინდა კრიტიკული  შეუსაბამობები, მათ შორის, სანიტარიულჰიგიენური ნორმების, სურსათის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის, ეტიკეტირებისა და მიკვლევადობის წესის დარღვევები. გარდა ამისა, ბიზნესოპერატორი საქმიანობდა ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე (65-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი). …