სასაკლაოების მიერ 2021 წლის III კვარტალში 9 563.7 ტონა ხორცი იქნა წარმოებული

2021 წლის III კვარტალში საქართველოში 108 ერთეული ცხოველთა და ფრინველთა სასაკლაო ფუნქციონირებდა, მათგან 20.4 პროცენტი მდებარეობს ქვემო ქართლის რეგიონში, 17.6 პროცენტი – კახეთის რეგიონში, 13.0 პროცენტი – შიდა ქართლის რეგიონში, 13.0 პროცენტი – იმერეთის რეგიონში, 11.1 პროცენტი – სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, ხოლო დანარჩენი 25.0 პროცენტი – სხვა რეგიონებშია განთავსებული.

“საქსტატის” ინფორმაციით, გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, 2021 წლის III კვარტალში სასაკლაოებში დაიკლა 81.3 ათასი სული პირუტყვი, საიდანაც 36.0 პროცენტი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, 38.7 პროცენტი – ღორი, ხოლო 10.3 პროცენტი ცხვარი და თხა იყო. დანარჩენი პირუტყვის წილი (არ მოიცავს ფრინველს) 15.0 პროცენტს შეადგენს. გარდა ამისა, საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სასაკლაოებში დაკლული ფრინველის რაოდენობა 2 691.0 ათასი ერთეულით განისაზღვრა. სასაკლაოების მიერ 2021 წლის III კვარტალში 9 563.7 ტონა ხორცი იქნა წარმოებული (იგულისხმება დაკლული წონა, ფრინველის ხორცის ჩათვლით), საიდანაც 33.4 პროცენტი მოდის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცზე, 41.7 პროცენტი – ფრინველის ხორცზე, 23.4 პროცენტი – ღორის ხორცზე, 1.3 პროცენტი – ცხვრისა და თხის ხორცზე, ხოლო დანარჩენს უმნიშვნელო წილი უკავია. საანგარიშო პერიოდში მომსახურება გაეწია 9.5 ათას პირს, საიდანაც 31.2 პროცენტი შინამეურნეობების (ოჯახური მეურნეობები) სახით იყვნენ წარმოდგენილნი. სასაკლაოებში დასაქმებულთა საშუალო თვიურმა რაოდენობამ 976 კაცი შეადგინა. ერთეული პირუტყვის დაკვლაზე მომსახურების საშუალო ფასი შეადგენს: მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაკვლის საფასური – 30.4 ლარი, ცხვრის ან თხის დაკვლის საფასური – 12.2 ლარი, ხოლო ღორის დაკვლის საფასური – 26.6 ლარი.

2021 წლის III კვარტალში საქართველოში 157 ერთეული სამაცივრე მეურნეობა ფუნქციონირებდა, რომელთა უმრავლესობაც (57.3 პროცენტი) შიდა ქართლის რეგიონშია განთავსებული. მოქმედი სამაცივრე მეურნეობები ასევე განთავსებულია კახეთის რეგიონში (14.6 პროცენტი), ქ. თბილისში (8.3 პროცენტი), ქვემო ქართლის რეგიონში (5.7 პროცენტი), აჭარის ა.რ.- ში (5.1 პროცენტი), სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში (3.8 პროცენტი), იმერეთის რეგიონში (2.5 პროცენტი), მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში (1.3 პროცენტი) და გურიის რეგიონში (1.3 პროცენტი).

2021 წლის III კვარტალში მომსახურება გაეწია 364 მომხმარებელს. მწარმოებელთა და გადამყიდველთა რაოდენობამ, რომელთაგანაც შესყიდულ იქნა პროდუქცია შემდგომი რეალიზაციის მიზნით – 252 ერთეული შეადგინა, ხოლო სამაცივრეებში დასაქმებულთა საშუალოთვიური რაოდენობა 1 404 კაცით განისაზღვრა. 2021 წლის III კვარტლის განმავლობაში მაცივრებში შენახული (განთავსებული) იყო 62.2 ათასი ტონა პროდუქცია, მათ შორის 51.2 პროცენტი ქათმის ხორცი (გაყინულის ჩათვლით), 30.5 პროცენტი ხილი და ბოსტნეული, 9.6 პროცენტი ხორცი და ხორცპროდუქტები (ნახევარფაბრიკატების ჩათვლით), 5.3 პროცენტი თევზეული, ხოლო დანარჩენ პროდუქციას უმნიშვნელო წილი ჰქონდა.

შემთხვევითი სიახლე

ტარიფის სენსიტიურობიდან გამომდინარე არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ პოლიტიკური მიზეზებიდან გამომდინარე შედარებით იაფ რუსულ ენერგიაზე ვთქვათ უარი – ნარმანია

ჩვენ გარკვეული თვეების განმავლობაში რუსეთიდან ვიღებთ ელექტროენერგიას, იქიდან გამომდინარე, რომ თურქეთთან და აზერბაიჯანთან შედარებით უფრო იაფია …