როგორია ქვეყნის მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსები?

საქსტატის ინფორმაციით, მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე წინა
თვესთან შედარებით შემცირდა 0.8 პროცენტით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 2.5 პროცენტით;
• სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 0.03 პროცენტით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით გაიზარდა 2.3 პროცენტით;
• მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 2.4 პროცენტით, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 12.0 პროცენტით.

შემთხვევითი სიახლე

სებ-ის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა კონტრციკლური ბუფერი უცვლელად, ნეიტრალურ დონეზე (1%-ზე), დატოვა

საქართველოს ეროვნული ბანკის (სებ) ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა კონტრციკლური ბუფერი უცვლელად, ნეიტრალურ დონეზე (1%-ზე), დატოვა.  მიმდინარე …