კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ შუშის ნარჩენების შეგროვება/გადამუშავების ბაზრის მონიტორინგი დაიწყო

საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ შუშის ნარჩენების შეგროვება/გადამუშავების ბაზრის მონიტორინგი დაიწყო. პროცესს საფუძვლად დაედო საქართველოს პარლამენტის წევრის მომართვა და ხორციელდება „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

მონიტორინგის მიზანია – კონკურენციის ჭრილში, საქართველოს სასაქონლო და მომსახურების ბაზრებზე არსებული ზოგადი ვითარების, მოქმედი ძირითადი ფაქტორების, არსებული ბარიერების ანალიზი/შესწავლა და კონკურენტული გარემოს შეფასება.

შუშის ნარჩენების შეგროვება/გადამუშავების ბაზრის მონიტორინგის მიმდინარეობის და მიღებული შედეგების შესახებ საზოგადოება და დაინტერესებული პირები დამატებით იქნება ინფორმირებული.

შემთხვევითი სიახლე

ევროკავშირის დაფინანსებით კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოში TWINNING-ის პროექტი დაიწყო

ევროკავშირის დაფინანსებით, საქართველოს კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოში მომხმარებლის პოლიტიკის დაცვის მიმართულებით, საჯარო სამსახურების დაძმობილების TWINNING-ის პროექტი …