იმპორტის ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 3.6 პროცენტით შემცირდა

იმპორტის ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 3.6 პროცენტით, ხოლო წინა  წლის შესაბამის თვესთან შედარებით სახეზე გვაქვს ინდექსის 16.1 პროცენტიანი კლება.
წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით ფასები 13.9 პროცენტით შემცირდა სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქციის ჯგუფზე. დამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციაზე ფასების 15.5 პროცენტიანი კლება ფიქსირდება, ხოლო ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლისა და კონდიცირებული ჰაერის ჯგუფზე – ფასების 95.4 პროცენტიანი კლება. რაც შეეხება წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ნარჩენების მართვით და რეკულტივირებით მომსახურების ჯგუფს, სახეზე გვაქვს ფასების 0.3 პროცენტიანი ზრდა.

შემთხვევითი სიახლე

როგორ შევარჩიოთ წვრილი ტექნიკა სახლისთვის?

ბევრი ჩვენგანისთვის სამზარეულოში ტრიალი და კერძების მომზადება არა მხოლოდ ყოველდღიური მოვალეობა, არამედ საყვარელი პროცესიცაა, რომლის …