თანადაფინანსებით მცირემიწიანი მებაღეებიც ისარგებლებენ

თბილისი (BPI)-კენკროვანი კულტურების ლურჯი მოცვის, მაყვლის და ჟოლოს ინტენსიური ბაღების გაშენების დაფინანსება გეოგრაფიულ არეალით აღარ იზღუდება. გამონაკლისია ქალაქები: თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ბათუმი და ფოთი. ხეხილის ბაღებისთვის კი დამატებითი მასტიმულირებელი მექანიზმები ამოქმედდა.

ცვლილებები “დანერგე მომავალში“ შევიდა. მთავრობის გადაწყვეტილებით, ბაღის ფართობი მცირდება, 1 ჰა-დან 0.5 ჰა-მდე და 1 ბენეფიციარის მაქსიმალური თანადაფინანსება  ₾100,000-დან  250,000-მდე იზრდება.

დახმარება ითვალისწინებს მიზნობრივ ფულად დახმარებას, თანადაფინანსების სახით, მრავალწლიანი კულტურების ნერგების შეძენის, ასევე, წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობისთვის (ბენეფიციარის სურვილის შემთხვევაში, შუა და საყრდენი ბოძების შეძენის ან/და სეტყვის საწინააღმდეგო ბადეების მოწყობის მიზნით).

დაფინანსდება  ნერგების ღირებულების არაუმეტეს 70%.  კოოპერატივების, გამყოფი ხაზის სოფლების და მაღალმთიან დასახლებებში -80%.წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობა მისი ღირებულების არაუმეტეს 50%-ით, მაგრამ 0.5 ჰა-ზე არაუმეტეს ₾1 250 -ის. სასოფლო-სამეურნეო სტატუსის  კოოპერატივების, არაუმეტეს 60%-ის <₾1 500,  0,5  ჰა-ზე.ბაღების კომპონენტში სეტყვის საწინააღმდეგო ბადის მოწყობის ღირებულების არაუმეტეს <50%, კოოპერატივების, გამყოფი ხაზის სოფლებისა და მაღალმთიანში < 60%.კოოპერატივებს, მრავალწლიანი ბაღის გაშენების შემდგომ, დაუფინანსდება შესაწამლი აპარატების ღირებულება, ₾5 000 -მდე. 

პროექტის „დანერგე მომავლის“ მიზანია, მრავალწლოვანი კულტურების გაშენების გზით, მიწების ეფექტიანი გამოყენებაა, რომ. იმპორტი ქართული პროდუქციით ჩანაცვლდეს. 

შემთხვევითი სიახლე

თიბისის ინიციატივები ქართული ბიზნესის მხარდასაჭერად

თბილისი (BPI) – #თიბისიშენთვის ქართულ ბიზნესებს მათი საქმიანობის გასამარტივებლად სხვადასხვა ინიციატივას სთავაზობს. პროგრამის ფარგლებში, დღეიდან, …