“ზარაფხანა”-ს მიერ სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილ ახალ დიზაინზე „ჭადრაკი“ საქპატენტმა დადებითი გადაწყვეტილება გამოიტანა

„ზარაფხანა“-ს მიერ სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილ ახალ დიზაინზე „ჭადრაკი“ საქპატენტმა დადებითი გადაწყვეტილება გამოიტანა
🔲🔸2018 წლიდან დღემდე, კომპანია „ზარაფხანას“ საქპატენტში რეგისტრირებული აქვს 44 დიზაინი, მათ შორის ჭადრაკის ფიგურები და საიუველირო ნაწარმი: ბეჭედი, საყურე, სამაჯური და ყელსაბამი. კომპანია მრავალი წელია ბუნებრივი და ძვირფასი, ასევე, არაძვირფასი ქვების გამოყენებით ოქროს, ვერცხლისა თუ თითბრის ნაკეთობებს ქმნის, რომელთა დიზაინი საუკეთესო საოქრომჭედლო ტრადიციებისა და თანამედროვე ტენდენციების სინთეზია.
🟧♟ამჯერადაც, კომპანიის მიერ წარმოდგენილმა განაცხადმა დიზაინზე „ჭადრაკი“ ფორმალური მოთხოვნებისა და არსობრივი ექსპერტიზა გაიარა და რეგისტრაციაზე დადებითი გადაწყვეტილების გამოტანის შესახებ ინფორმაცია განთავდა დღეს გამოცემულ სამრეწველო საკუთრების ოფიციალურ ბიულეტენში.
🔶🔳დიზაინის რეგისტრაცია მის მფლობელს ანიჭებს განსაკუთრებულ უფლებას, ნება დართოს ან აკრძალოს მისი დიზაინის შემცველი პროდუქტის გამოყენება, რაც მოიცავს მის დამზადებას, გაყიდვას, იმპორტ-ექსპორტს ან სამოქალაქო ბრუნვაში სხვაგვარ ჩართვას; დიზაინის მფლობელს უფლება აქვს გაყიდოს ან სხვა გზით გაასხვისოს დიზაინი, ან გასცეს ლიცენზია მის გამოყენებაზე; დიზაინზე უფლებების დარღვევა იწვევს სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას.
◾️👉 გაეცანით სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენის მე-12(591) გამოცემას და მიიღეთ ინფორმაცია ინტელექტუალური საკუთრების სხვადასხვა ობიექტების საქართველოში რეგისტრაციის შესახებ: https://tinyurl.com/4hfpd43w

შემთხვევითი სიახლე

აქტიურად ვთანამშრომლობთ კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოსთან, რათა მაქსიმალურად იყოს დაცული ენერგეტიკული ბაზრის მონაწილეთა ინტერესები – დავით ნარმანია

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) თავმჯდომარე, დავით ნარმანია კონკურენციის და მომხმარებლის უფლებების …