“ხალიკბანკის” წმინდა მოგებამ 10,5 მლნ ლარს გადააჭარბა

თბილისი (BPI) – „ხალიკბანკი“ მომგებიან ბანკებში მე-9 პოზიციაზე დაწინაურდა. 2017 წლის 11 თვეში (01.12.2017)  10.5 მლნ ლარის წმინდა მოგება აქვს.

მომგებიანობის კოეფიციენტები ROA; ROE (უკუგება აქტივებზე, კაპიტალზე) 20% და 3.12%-ია.

არასრული 2017 წლის მდგომარეობით, ყაზახური ბანკი 432 მლნ ლარის აქტივებით (ხვ.წ -1.3%) მე-10 პოზიციაზეა.

01.12.2017

მოგება  10 516 000
აქტივები 431 902 000
სესხები  340 190 000
დეპოზიტები    56 939 000
მათ შირის ფიზ პორების    22 520 000

წყარო: კომერციული ბანკი