კახეთში შატოებისა და საოჯახო მარნების ტენდენცია მზარდია

თბილისი (BPI) – კახეთის გუბერნატორი ირაჯკლი ქადაგიშვილი ამბობს, რომ კახეთში შატოებისა და საოჯახო მარნების დიდი ტენდენციაა.

ჟურნალ „პროფესიონალი პლუსთან“ გუბერნატორი განმარტავს, რომ რთველი წელს პირველად სუბსიდირების გარეშე ტარდება და ეს დიდი მიღწევაა. “ეს იმას ნიშნავს, რომ მევენახეობა და მეღვინეობა სწორად ვითარდება ქვეყანაში.”

გუბერნატორი ასევე საუბრობს მნიშვნელოვან საკანონმდებლო გადაწყვეტილებაზე, რომლის თანახმად, ხარისხის მონიტორინგი იზრდება.

„უკვე აიკრძალა ქვეყნის გარეთ ჩამოუსხმელი ღვინის გატანა, რაც ხარისხისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადად მეღვინეობის დარგი, თავისთავად ერთგვარი ლოკომოტივია ეკონომიკის განვითარებისთვის. გარდა ამისა, კიდევ ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა ტურიზმი, რაც გარკვეულწილად, სწორედ მეღვინეობასთან არის გადაჯაჭვული. დამატებით წარმატებით ვიტარდება ეკოტურიზმი. თუშეთის, ვაშლოვანის, არწივის ხეობის, გურგენიანის ჩანჩქერის და სხვა უნიკალური ნაკრძალების მონახულება იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, ერთკვირიანი პროგრამა მაინც სჭირდება, რომ არარაფერი ვთქვათ თელავზე, ყვარელზე და სხვა ქალაქებსა თუ სოფლებზე,“ – ამბობს ქადაგიშვილი.

WordPress-ის მონაცემთა ბაზის შეცდომა: [Commands out of sync; you can't run this command now]
SELECT *, CASE WHEN `type` = 3 THEN 0 WHEN `type` = 4 THEN 1 WHEN `type` = 7 THEN 2 WHEN `type` = 6 THEN 3 WHEN `type` = 5 THEN 4 WHEN `type` = 9 THEN 5 WHEN `type` = 8 THEN 6 WHEN `type` = 2 THEN 7 WHEN `type` = 1 THEN 8 ELSE 9999 END AS `typeSort`, CASE WHEN `type` = 3 THEN `parameters` WHEN `type` = 4 THEN `parameters` WHEN `type` = 1 THEN `IP` WHEN `type` = 9 THEN `IP` WHEN `type` = 5 THEN `IP` WHEN `type` = 6 THEN `IP` WHEN `type` = 7 THEN `IP` WHEN `type` = 2 THEN `IP` WHEN `type` = 8 THEN `IP` ELSE 9999 END AS `detailSort` FROM `wp_wfBlocks7` WHERE `type` IN (4) AND (`expiration` = 0 OR `expiration` > UNIX_TIMESTAMP()) ORDER BY `typeSort` ASC, `id` DESC

WordPress-ის მონაცემთა ბაზის შეცდომა: [Commands out of sync; you can't run this command now]
SELECT *, CASE WHEN `type` = 3 THEN 0 WHEN `type` = 4 THEN 1 WHEN `type` = 7 THEN 2 WHEN `type` = 6 THEN 3 WHEN `type` = 5 THEN 4 WHEN `type` = 9 THEN 5 WHEN `type` = 8 THEN 6 WHEN `type` = 2 THEN 7 WHEN `type` = 1 THEN 8 ELSE 9999 END AS `typeSort`, CASE WHEN `type` = 3 THEN `parameters` WHEN `type` = 4 THEN `parameters` WHEN `type` = 1 THEN `IP` WHEN `type` = 9 THEN `IP` WHEN `type` = 5 THEN `IP` WHEN `type` = 6 THEN `IP` WHEN `type` = 7 THEN `IP` WHEN `type` = 2 THEN `IP` WHEN `type` = 8 THEN `IP` ELSE 9999 END AS `detailSort` FROM `wp_wfBlocks7` WHERE `type` IN (3) AND (`expiration` = 0 OR `expiration` > UNIX_TIMESTAMP()) ORDER BY `typeSort` ASC, `id` DESC

WordPress-ის მონაცემთა ბაზის შეცდომა: [Commands out of sync; you can't run this command now]
SELECT *, CASE WHEN `type` = 3 THEN 0 WHEN `type` = 4 THEN 1 WHEN `type` = 7 THEN 2 WHEN `type` = 6 THEN 3 WHEN `type` = 5 THEN 4 WHEN `type` = 9 THEN 5 WHEN `type` = 8 THEN 6 WHEN `type` = 2 THEN 7 WHEN `type` = 1 THEN 8 ELSE 9999 END AS `typeSort`, CASE WHEN `type` = 3 THEN `parameters` WHEN `type` = 4 THEN `parameters` WHEN `type` = 1 THEN `IP` WHEN `type` = 9 THEN `IP` WHEN `type` = 5 THEN `IP` WHEN `type` = 6 THEN `IP` WHEN `type` = 7 THEN `IP` WHEN `type` = 2 THEN `IP` WHEN `type` = 8 THEN `IP` ELSE 9999 END AS `detailSort` FROM `wp_wfBlocks7` WHERE `type` IN (1, 8, 9, 2, 5, 6) AND (`expiration` = 0 OR `expiration` > UNIX_TIMESTAMP()) ORDER BY `typeSort` ASC, `id` DESC

WordPress-ის მონაცემთა ბაზის შეცდომა: [Commands out of sync; you can't run this command now]
SELECT *, CASE WHEN `type` = 3 THEN 0 WHEN `type` = 4 THEN 1 WHEN `type` = 7 THEN 2 WHEN `type` = 6 THEN 3 WHEN `type` = 5 THEN 4 WHEN `type` = 9 THEN 5 WHEN `type` = 8 THEN 6 WHEN `type` = 2 THEN 7 WHEN `type` = 1 THEN 8 ELSE 9999 END AS `typeSort`, CASE WHEN `type` = 3 THEN `parameters` WHEN `type` = 4 THEN `parameters` WHEN `type` = 1 THEN `IP` WHEN `type` = 9 THEN `IP` WHEN `type` = 5 THEN `IP` WHEN `type` = 6 THEN `IP` WHEN `type` = 7 THEN `IP` WHEN `type` = 2 THEN `IP` WHEN `type` = 8 THEN `IP` ELSE 9999 END AS `detailSort` FROM `wp_wfBlocks7` WHERE `type` IN (7) AND (`expiration` = 0 OR `expiration` > UNIX_TIMESTAMP()) ORDER BY `typeSort` ASC, `id` DESC